RegisztrációFontos!

Adatai megadását és a regisztráció indítását követően Ön egy visszaigazoló e-mailt kap rendszerünktől.
Kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailben szereplő linkre kattintva erősítse meg regisztrációját! Amennyiben nem kattint az e-mailben szereplő linkre, úgy adatvédelmi okokból nem érvényesíthetjük regisztrációját. Amennyiben nem érkezik meg levelünk 5 percen belül, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat.
A most megadott adatait a visszaigazolást követően rendszerünkben bármikor megváltoztathatja.


Ügyfélszolgálat:
Mobil: +36 30 480 5540
E-mail: info@netadclick.com

Regisztráció

Ide írja be weblapja domain címét esetleg kérdéseit, munkatársunk egy munkanapon belül jelentkezni fog a válasszal!Fontos!

Adatai megadását és a regisztráció indítását követően Ön egy visszaigazoló e-mailt kap rendszerünktől.
Kérjük, hogy a visszaigazoló e-mailben szereplő linkre kattintva erősítse meg regisztrációját! Amennyiben nem kattint az e-mailben szereplő linkre, úgy adatvédelmi okokból nem érvényesíthetjük regisztrációját. Amennyiben nem érkezik meg levelünk 5 percen belül, kérjük hívja ügyfélszolgálatunkat.
A most megadott adatait a visszaigazolást követően rendszerünkben bármikor megváltoztathatja.


Ügyfélszolgálat:
Mobil: +36 30 480 5540
E-mail: info@netadclick.com

Hírlevél feliratkozás

Iratkozzon fel most hírlevelünkre, hogy hasznos információkkal segíthessük munkáját az online marketing világából.

captcha

Az AD Solutions Kft. „Kampányra fel”nyereményjáték
hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 1. A promóció rövid leírása

  Regisztráljon a www.netadclick.com/kampanyrafel weboldalon, hogy megnyerhesse az 1 hónapos időtartamra szóló, a NetAdClick.com rendszerében folyamatos jelenlétet biztosító online kampányát, melyet felhasználhat saját termékének, vagy szolgáltatásának népszerűsítésére.

  Részletek a www.netadclick.com/kampanyrafel weboldalon.

  Mindazon regisztráltak, akik válaszolnak a kutatási céllal feltett kérdésre, megadják adataikat (vezetéknév, keresztnév, munkahely neve, email cím, telefonszám), illetve kiválasztják a fő tevékenységi körüknek megfelelő szolgáltatási területet, megnyerhetik az 1 db, 1 hónapos időtartamú, 2,5 millió egyedi látogató (Unique cookie) elérését biztosító, 850.000.-Ft értékű, NetAdClick.com rendszerben kiszolgált kampány futtatásának lehetőségét.

 2. A nyereményjáték szervezője

  A „Kampányra fel” nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az AD Solutions Kft (székhely: 1136, Budapest Tátra u. 24. I/3; cégjegyzékszám: 01 09 930495; adószám: 11695057-2-41; a továbbiakban: "Szervező").

  A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") végzi.

 3. A Játékban résztvevő személyek

  A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött devizabelföldi, magyar lakcímmel rendelkező, a 3.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (a továbbiakban: "Játékos"), aki a Játék időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.netadclick.com/kampanyrafel domain alatti weboldalon (a továbbiakban: "Honlap").

 4. A Játék időtartam

  A Játék 2016. június 23. 12 óra 00 perctől - 2016. július 6. 23 óra 59 percig tart.

 5. A Játék menete

  Válaszoljon az üzleti stratégia fejlesztése céljából feltett kérdésre, adja meg adatait (vezetéknév, keresztnév, munkahely neve, email cím, telefonszám), illetve válassza ki a fő tevékenységi körének megfelelő szolgáltatási területet, majd pipálja ki az adott mezőt, mellyel elfogadja jelen Játékszabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul a megadott személyes adatai (ideértve a megadott email címet, telefonszámot is) kezeléséhez a 10-es pontjában meghatározott irányelveknek megfelelően. Kérjük, ügyeljen arra, hogy valós adatokat adjon meg, mert amennyiben az Ön által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét Ön, mint adatszolgáltató viseli.

  Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat fogadja el, amelyek időpontja 2016. június 23. 12:00 és 2016. július 6. 23:59 közé esik.

  A nyereményjátékban egy játékos csak egyszer vehet részt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nyertes regisztráció során megadott adatokat ellenőrizzük.

 6. A Játék nyereményének leírása

  A nyeremény egy olyan online kampány lebonyolítása a NetAdClick.com rendszerében, melynek révén 1 hónapos folyamatos jelenlét mellett, 1,5 millió egyedi felhasználó (Unique Cookie) elérése garantált.

  A nyeremény falhasználásának határideje: 2016. december 31. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem átváltható.

 7. Nyereménysorsolás módja, a sorsolás időpontja és a nyeremény átadása
  1. A nyereménysorsolás módja és időpontja, a nyertes értesítése:

   A Szervező az alábbi időpontban tart sorsolást:

   2016. július 07. 10:00 óra

   A sorsolást számítógépes rendszer végzi egy sorsoló program segítségével, ezáltal biztosítva a véletlenszerű sorsolást.

   A nyertes sorsolása számítógép segítségével a fenti időpontban, a Szervező címén (AD Solutions Kft., 1136, Budapest Tátra u. 24. I/3). A nyertes kisorsolása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével a Szervező alkalmazottai közül kiválasztott sorsoló bizottság előtt jelenlétében történik. A sorsolás nyilvános. A Bizottság által hitelesített jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát bárki szabadon megtekinthesse, előzetes időpont-egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék utolsó napjától számított 30 naptári napon belül.

   Szervező a beérkezett regisztrációkat megvizsgálja, hogy azok megfelelnek-e a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek. Az ezen feltételeknek meg nem felelő regisztrációk érvénytelenek, így azok a Játékban nem vehetnek részt. Amennyiben a Szervező olyan információ birtokába jut, hogy a jelen szabályzatban foglaltak ellenére valamely Játékos a Szervezőnek nem felróhatóan mégis regisztrált és ezáltal részt vett a Játékban, a Szervező az érvénytelen pályázatot beküldő vagy kizárásra kerülő Játékostól az esetlegesen már szolgáltatott nyeremény ellenértékét visszakövetelheti.

   A sorsolás alkalmával a Szervező 1 nyertest, és 3 tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes személye vagy regisztrációja nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és/vagy alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított 5 munkanapon belül a Játékban megadott telefonszámon vagy e-mail címen nem elérhető, valamint, ha a nyereményéről önkéntesen, írásban lemond.

   A nyertesek a nyereményük átvételére akkor nem jogosultak, ha egyértelműen bizonyítható, hogy a nyertes nem valós személy

   Ha a nyertes többszörösen regisztrált, ezáltal szabályellenesen növelte esélyeit.

   Sorsolás esetén a jogosulatlan nyertes helyett a nyereményt automatikusan a soron következő pótnyertes kapja meg.

   A Szervező a sorsolás eredményét a www.netadclick.com/kampanyrafel.hu weboldalon a sorsolást követő 5 munkanapon belül teszi közzé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékosok neve és munkahelye jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékba történő regisztrálással kifejezetten hozzájárul. A sorsolás eredményéről a Szervező a nyerteseket a sorsolás napját követő 5 munkanapon belül telefonon, majd e-mailen írásban is értesíti.

  2. Nyeremény átadása

   A nyereményre jogosító utalvány elektronikus úton kerül kiküldésre a nyertes részére, legkésőbb a nyertes kiértesítését követő 15 napon belül, amelynek felhasználásáról személyesen/telefonon egyeztet az AD Solutions Kft. kampánymenedzsere.

  3. Adózás

   A Nyereményekhez tartozó bármilyen adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

  4. A Játék lebonyolítása

   A Játék informatikai hátterét, valamint lebonyolítását a Szervező AD Solutions Kft., (1136, Budapest Tátra u. 24. I/3) végzi. A Játékkal kapcsolatban kérdések az info@netadclick.com e-mail címre küldhetők.

   A Szervező kizárja valamennyi felelősséget, továbbá kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosban felmerülő károkért való felelősséget.

  5. Adatvédelem

   Az adatszolgáltatás és a Játékban való részvétel önkéntes.

   A Játékosok regisztrációjuk elküldésével tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és munkahelyüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;

   adataikat a Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából felhasználja;

   a megadott személyes adatokat a szervező direkt marketing célból kezelje a Játék időtartamát követően is a jelen szabályzatban rögzítetteknek megfelelően.

   Az adatkezelés a cél megvalósításához szükséges ideig tart.

   Azzal, hogy a Játékos a nevét, munkahelyét, telefonszámát és e-mail címét tartalmazó regisztrációját megadja és a weboldalon a regisztráció során a „részvételi és játékszabályzat”-ot elfogadja, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatai a szervező direkt marketing adatbázisába bekerüljenek és azokat a Szervező – esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a jelen Játék lebonyolítása, valamint saját marketing tevékenységével összefüggésben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára a jövőben felhasználja. A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

   Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti a következő címen: AD Solutions Kft., (1136, Budapest Tátra u. 24. I/3) illetve e-mail-ben az info@netadclick.com címen.

   Az adatfeldolgozást a Szervező végzi. A megadott személyes adatok kezelője a Szervező.

   A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy az itt megadott elérhetőségek bármelyikén kérje adatai törölését vagy helyesbítését.

   A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

   A Játék adatkezelési azonosítója: NAIH-65336/2013.

  6. A Játék egyéb feltételei

   A Játékból ki vannak zárva az AD Solutions Kft alkalmazottai, az AD Solutions szolgáltatásait értékesítő közvetlen szerződött partnerei, és ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

   A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást/visszaélést követ el.

   Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

   A Játékkal kapcsolatos információk, a Részvételi és Játékszabályzat megtalálható a www.netadclick.com/kampanyrafel internetes oldalon, illetve a Szervező telephelyén: 1136, Budapest Tátra u. 24. I/3

   A Szervező a Játék lezárását követő 90 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

   A Játékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a Játék feltételeit. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár a Játék időtartama alatt módosítsa vagy megszűntesse. A Részvételi- és Játékszabályzatban tett módosításait, illetve a Játék esetleges megszűntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán.


Bezárás

Budapest, 2016. 06. 23.


Ügyfélszolgálat:
Mobil: +36 30 480 5540
E-mail: info@netadclick.com

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK REKLÁMFELÜLET HASZNOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

Alulírott AD Solutions Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 24.,adószám:11695057-2-41), mint Vállalkozó, az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzített Megrendelő részére, a megrendelt rendszerhasználatot az alábbi általános szerződési feltételek alapján nyújtja, amelyek megismerését és tudomásul vételét a Megrendelő az eseti rendszerhasználati megállapodás aláírásával kifejezetten elfogad.

 1. Vállalkozó rögzíti, hogy weboldalak és online reklámfelületek reklámcélú üzemeltetéséhez szükséges fogyasztói adatbázisokkal rendelkezik, valamint azok mind direkt, mind közvetített értékesítésében megfelelő tudással, tapasztalattal és know how-al bír. Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy egyes weboldal üzemeltetőkkel szerződéses kapcsolatban áll a célból, hogy az általuk üzemeltetett weboldalak meghatározott felületeinek (továbbiakban: felületek) reklámcélú hasznosítását végezze saját eszközeivel, saját kockázatára és előnyére. Vállalkozó jelen weboldalak és egyéb online reklámfelületek, valamint adatbázisok és reklámkampány menedzsment szolgáltatások egészét jelentő, az egyes beállításokat és kampányok optimalizálását végző szoftvereket birtokol, amely automatizált rendszer által nyújtja Megrendelő részére szolgáltatását.
 2. Megrendelő az eseti rendszerhasználati megállapodás aláírásával és tartalma szerinti online alapú marketingszolgáltatásokat rendel meg a Vállalkozótól, aki azt a rögzített rendszer üzemeltetése útján, a jelen ÁSZF keretében elvállalja. Vállalkozó, mint a szolgáltatás eszközének kizárólagos jogosultja kijelenti, hogy amennyiben az általa nyújtott szolgáltatás a Ptk. vállalkozási jogviszonyról, a Grtv. szerinti reklámszolgáltatássá kerülne átminősítésre, úgy mint a reklám közzétevője jár el és vállalja, hogy a Reklámadóról szóló törvényben foglalt adófizetési és bejelentési kötelezettségét teljesíti.
 3. Vállalkozó a rendszer specifikációját és használatának leírását a www.netadclick.com/rendszerleiras oldalon a Megrendelő rendelkezésére bocsátja.
 4. Megrendelő felel az általa a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott üzenetekért és reklámtartalmakért, azok jogi és etikai megfelelőségéért. Szintén Megrendelőt terheli felelősség azért, hogy az általa hirdetett áruk és szolgáltatások nyújtásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik és azok forgalmazása jogszabályba nem ütközik. Megrendelőt terheli szintén a felelősség azért, hogy az általa adott tartalmak harmadik személyekben, vagyonában, szerzői, iparjogi alkotásaikban, szellemi termékeikben kárt nem okoz, azokat nem sérti. Megrendelő a fentiek megszegésével okozott károkért és mulasztásokért teljes körűen helyt állni tartozik.
 5. Vállalkozót az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzített díjazás illeti meg. Megrendelő az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzíti a megrendelt hirdetési kampány paramétereit, indítási és záró dátumát, megrendelni kívánt mennyiségeket. Vállalkozó a megrendelés teljesítését az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzítettek szerint, de leghamarabb 1 munkanapon belül köteles megkezdeni. Vállalkozó az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzített díjazásáról Vállalkozó a kampány indítási napján állítja ki számláját 30 napos fizetési határidővel. Ettől eltérni kizárólag mindkét fél beleegyezésével az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzítve lehetséges.
 6. Megrendelő díjfizetési kötelezettségének, a Vállalkozó számlája alapján köteles, a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel eleget tenni. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Vállalkozó 30 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a szolgáltatását korlátozni, vagy felfüggeszteni.
 7. Felek az eseti rendszerhasználati megállapodást határozott időre, az abban foglalt teljesítési időre vagy szolgáltatás, vagy költségkeret kifutásáig terjedően kötik, ezért az eseti rendszerhasználati megállapodást rendes felmondással megszüntetni nem lehet. A jelen általános szerződési feltételeket bármely fél jogosult 90 nap felmondási idő gyakorlása mellett megszüntetni.
 8. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben valamelyik fél megszegi a jelen megállapodásban vállalt valamely lényeges kötelezettségét, úgy a másik fél jogosulttá válik a megállapodás rendkívüli (azonnali hatályú) felmondására az alábbiak szerint. Vállalkozót a rendkívüli felmondás joga az alábbi esetekben illeti meg, az eseti rendszerhasználati megállapodásban rögzített vállalkozó díjkövetelés mellett:
  • ha Megrendelő legalább 60 napos fizetési késedelembe esik
  • ha Megrendelő a rendszert rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja és Vállalkozó 15 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felszólítása ellenére sem hagy fel ezen magatartásával
  • ha Megrendelő a szoftvert rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, feltöri, vagy arra másnak hozzáférést ad
  • ha a Megrendelő felszámolását, csődeljárását a bíróság elrendelte
 9. A jelen általános szerződési feltételekből, vagy az eseti rendszerhasználati megállapodásból Megrendelő felhasználói jogot a rendszerre, szoftverre, adatbázisra nem szerez.
 10. Felek a jelen megállapodásban foglaltakat bizalmasan kezelik. Felek a másik fél írásbeli hozzájárulása nélkül - a jogszabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem tehetnek hozzáférhetővé, illetve nem hozhatnak harmadik személy(ek) tudomására semmilyen, a jelen Megállapodással kapcsolatos információt, iratot, különösen Felek üzleti illetve marketing tevékenységéről tudomására jutott titkosnak vagy bizalmasnak minősülő információt, üzleti elképzelést, tervet, vagy módszert (“üzleti titok”). Üzleti titoknak minősül a Felek gazdasági (ideértve a gazdasági reklám tevékenységet is) tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a Feleknek méltányolható érdekük fűződik. Üzleti titok megsértésének minősül olyan tény, információ, megoldás vagy adat megszerzése, felhasználása vagy más módon, mással való közlése, illetve nyilvánosságra hozatala, amely a Felek szempontjából olyan jelentős, hogy titokban maradásához méltányolható érdekül fűződik, valamint annak tekintendő a Vállalkozót illető forráskód, forrás file és know how kapcsán a Megrendelő részére megismerhető adatok köre. Üzleti titok megsértésének minősül az is, ha az üzleti titkot a fél a másik fél hozzájárulása nélkül, a vele - a titok megszerzése idején vagy azt megelőzően - bizalmi viszonyban vagy üzleti kapcsolatban álló személy közreműködésével szerezte meg. Nem minősül az üzleti titok megsértésnek az, ha bármely fél olyan adatot használ fel, illetve hoz nyilvánosságra, amely más forrásból korábban már a nyilvánosság számára hozzáférhetővé vált. A titoktartási kötelezettségvállalást megsértő fél a vétlen felet teljes körűen kártalanítani köteles, egyben köteles a részére legalább 500.000 Ft / titoksértés összegű/ kötbér megfizetésére.
 11. Felek a jelen megállapodást illetően kötelezően az írásbeliséget kötik ki. Írásbeli kommunikációnak minősül a postai úton, futárral, telefax vagy e-mail útján továbbított nyilatkozatközlés a Felek jelen megállapodásban megjelölt székhelyére és a megjelölt képviselői részére történő továbbítással. Amennyiben bármelyik fél adataiban változás következik be, úgy erről bizonyítható módon köteles a másik Felet írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmaradása esetén az eredeti címre küldött közlés érvényesnek és hatályosnak tekintendő, függetlenül attól, hogy a kézbesítés sikeres volt-e.
 12. Minden olyan, a Felek által előre nem látható és az általában elvárható gondosság és körültekintés mellett elháríthatatlan esemény vagy körülmény, amely lehetetlenné teszi valamelyik vagy mindkét fél jelen jogviszonyból fakadó valamely kötelezettségének egészben vagy részben történő teljesítését, vagy annak teljesítése csak késedelmesen lehetséges az ilyen akadály elhárulta után, mely esemény különösen, a háború, forradalom, lázadás és egyéb zavargások, árvíz, tűzvész, földrengés, súlyos járvány, sztrájk, stb., feltéve, hogy fenti körülmény ténylegesen akadályozza a Felet jelen jogviszonyból fakadó kötelezettségei teljesítésében, vis maior-nak minősül. Amennyiben valamely fél a vis maior következményeként részben vagy egészben nem képes a jelen Megállapodásból fakadó kötelezettségei teljesítésére, kötelezettségei kizárólag a teljesítésre való képtelensége időtartamára a vis maior következtében akadályozott mértékben felfüggesztődnek. A vis maior által akadályozott fél a hivatkozott körülményről való tudomásszerzését követő és a körülmény bekövetkezését követő 3 munkanapon belül köteles értesíteni a vis maior helyzetről a másik Felet és a továbbiakban folyamatosan értesíti a vis maior-ral kapcsolatos jelentős fejleményekről. Fenti értesítés ésszerűen részletes leírást kell, hogy tartalmazzon a vis maior helyzetről, valamint meg kell jelölnie a vis maior helyzet elhárításához szükséges várható időtartamot. A vis maior által érintett Fél köteles minden elvárható erőfeszítést megtenni a vis maior helyzet lehető leghamarabbi és gazdaságos elhárítása érdekében. Egyik fél sem hivatkozhat vis maior helyzetre kötelezettségének nem teljesítése esetén, amennyiben fenti értesítési kötelezettségének nem tett eleget.
 13. Amennyiben a jelen megállapodás bármelyik rendelkezése, vagy a rendelkezés valamelyik része érvénytelen lenne, az nem érinti a jelen megállapodás többi rendelkezését, illetőleg az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak, kivéve, ha a Felek a jelen megállapodást az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.
 14. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetik, ennek hiányában a Vállalkozó székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.
 15. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodást minden szükséges tény és körülmény ismeretében, a piaci viszonyok alapján, alapos megfontolást követően kötötték meg. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és Szerzői jogi törvény rendelkezései, valamint a vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
 16. Vállalkozó jogosult a jelen általános szerződése feltételek egyoldalú módosítására, amelyről Megrendelőt 30 nappal annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatni köteles. Az egyoldalú módosítás ellen, amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik, úgy Felek egyeztetéseket kísérelnek meg, amelyeken megállapodás nem születik, úgy Feleket megilleti az együttműködésük 60 nap felmondási idő gyakorlása melletti megszüntetésének joga.

Budapest, 2015. szeptember 30.
AdSolutions Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK REKLÁMFELÜLET HASZNOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSHOZ

Alulírott AD Solutions Kft. (székhely: 1136 Budapest, Tátra u. 24., adószám:11695057-2-41), mint Hasznosító, a NetAdClick.com rendszer Felhasználói adatlapján rögzített Felülettulajdonostól a www.netadclick.com/uj_hirdetesi_felulet url-en feltöltött internetes oldal (website) felületeinek és azok reklámfelületeinek hasznosítását az alábbi általános szerződési feltételek szerint megrendeli. Az általános szerződési feltételek megismerését és tudomásul vételét Felülettulajdonos a regisztráció során, az Elfogadom az ÁSZF-et négyzet kipipálásával kifejezetten elfogadja.

 1. Felülettulajdonos kifejezetten elfogadja továbbá, hogy a www.netadclick.com/aszf url-en elérhető feltételekkel szerződésük azonnal létrejön. Felek kölcsönösen elfogadják, hogy online megállapodásukkor a rendszer automatikusan adatbázisban tárolja a következőket:
  • az elfogadó belső azonosítóját
  • az elfogadó aktuális IP címét
  • a teljes megállapodás tartalmát (az elfogadó által feltöltött minden adatot, valamint az ÁSZF-et
  • az elfogadás időpontját
  • az előbbi adatokból képzett MD5 kulcsot, amelyet Megrendelő szerződéskötéskor e-mailen, az általa megadott email címre minden esetben megkap.
 2. Felek kölcsönösen elfogadják, hogy szerződésükkel kapcsolatosan felmerülő vita esetén a vita rendezésére a szerződéskor Felülettulajdonos számára elküldött MD5 kódot (amely az általa online feltöltött adatokat, valamint az általa online elfogadott szerződési feltételeket tartalmazza) fogják összehasonlítani az adatbázisban tárolt adatokból ugyanazon eljárással képzett MD5 kóddal. Felek szintén kölcsönösen elfogadják, hogy a szerződés megkötésének és feltételeinek igazolásához a két MD5 kód egyezősége elegendő bizonyító erővel rendelkezik és a két kód azonos tartalma a szerződés tartalma 2015. szeptember 30-i visszamenő hatállyal.
 3. Felülettulajdonos szavatolja, hogy a NetAdClick.com rendszerébe regisztrációt követően, a www.netadclick.com/uj_hirdetesi_felulet url-en feltöltött adatok a valóságnak megfelelnek, a feltöltött internetes oldal (website) felületek és azok reklámfelületei a Felülettulajdonos tulajdonában, vagy üzemeltetésében állnak.
 4. Hasznosító tájékoztatja a Felülettulajdonost, hogy egy saját tulajdonú adatbázison és online kampányoptimalizáló szoftveren alapuló komplex rendszert fejlesztett, amely célja, hogy az abba bekötött internetes felületeket emberi beavatkozástól mentesen, önálló szoftveres megoldások alapján optimalizálja. A rendszer az abba bekötött internetes felületeken megjelenített hirdetések reklámközzétételének eszközének minősül (továbbiakban: rendszer). Mindenre tekintettel Felek rögzítik, hogy a rendszer keretében hasznosított internetes felületek kapcsán nem a Felülettulajdonost terhelik a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény szerinti nyilatkozattételi, bevallási és adófizetési kötelezettségek, azoknak Hasznosító, vagy az általa átruházott rendszerhasználat következtében reklámközzétevőnek minősülő harmadik személy köteles eleget tenni. Hasznosító minderre tekintettel szavatol Felülettulajdonos felé.
 5. Felülettulajdonos az 1. pontban meghatározott internetes oldalakra, a Hasznosító részére, a rendszer által történő előhasznosítási jogot enged, azaz Hasznosító válik jogosulttá azok reklámcélú hasznosítására, a saját kockázatára és előnyére. Felek kifejezetten kikötik, hogy Hasznosító a rendszer használatát és a keretében az annak részét képező adatbázis és felületek feletti rendelkezés, használat és hasznosítás jogát harmadik személyekre átruházhatja.
 6. Felülettulajdonos vállalja, hogy az internetes oldalakat változatlanul üzemelteti. Az internetes oldalakra kikerülő reklámok és hirdetések vizsgálatát a Hasznosító végzi, azok tartalmáért a felelősség őt terheli.
 7. Hasznosító köteles a rendszert akként üzemeltetni, hogy az az egyes felületekre vonatkozó igényeket a foglalások sorrendjében hasznosítsa, az esetleges túljegyzéseket kezelje. Amennyiben egy felületre a rendszer, a reklámmegjelenést megelőző 14 napon belül foglalást nem tesz, úgy azzal a Felülettulajdonos is szabadon rendelkezhet, amely időpontot követően a felületet az hasznosíthatja, aki arra a korábbi foglalás teszi.
 8. Hasznosító a Felülettulajdonos részére saját fiókot nyit, amelyben a felületére érkező, elszámolási alapnak tekintendő kattintások számát folyamatosan követheti. Hasznosító a Felülettulajdonos részére 25 Ft + ÁFA / átkattintás (CT) szerinti hasznosítási átalánydíjat fizet. A kifizetés abban az esetben válik esedékessé, azaz Felülettulajdonos havi szinten az esetben állítja ki Hasznosító felé a számláját, amint a Felülettulajdonos fiókjában a bevételének egyenlege meghaladja a 10.000 Ft + ÁFA összeget. A NetAdClick.com rendszerében minden olyan egyedi látogató, aki médiatulajdonos honlapján elhelyezett hirdetésről a hirdető oldalára érkezik kattintás útján (NetAdClick.com er), képezi az elszámolás alapját. A rendszerben megjelenő hirdetésekre érkező kattintások automatikusan növelik honlap tulajdonos egyenlegét, mindaddig, míg az aktuális hirdetésben meghatározott kattintási szám el nem fogy, illetve nem jár le a kampány. Ezen feltételek valamelyikének bekövetkeztekor a NetAdClick.com rendszere automatikusan a megadott kategóriák alapján új hirdetést helyez el a honlap tulajdonos honlapján.
  A hirdetési díj megállapítása AD Solutions Kft. reklámszerverének adatai alapján történik. Amennyiben a hirdetések kiszolgálásában AD Solutions Kft. által üzemeltetett szerveren kívül, a Reklámozó vagy egy harmadik fél (a továbbiakban Idegen Szerver) is részt vesz, és az Idegen Szerver adatai, valamint az AD Solutions Kft. szerverének adatai közötti eltérés az 5 %-ot (öt százalékot) nem haladja meg, AD Solutions Kft. elfogadja az idegen szerver adatait, amennyiben viszont a 10 %-ot (tíz százalékot) meghaladja, AD Solutions Kft. a saját üzemeltetésében lévő szerver adatai szerint állapítja meg a Felülettulajdonos számára kifizetendő díját.
 9. Felek a jelen megállapodást határozatlan időre kötik egymással. A jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik, a rendes felmondás jogát viszont kizárják. A jelen megállapodásban nem rögzítettek tekintetében a Felek között a szoftver specifikáció és használat leírásában rögzítettek az irányadóak.
 10. A szoftver specifikáció és használat leírása a www.netadclick.com/rendszerleiras weboldalról tölthetők le.
 11. Hasznosító jogosult a jelen általános szerződése feltételek egyoldalú módosítására, amelyről Felülettulajdonost 30 nappal annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatni köteles. Az egyoldalú módosítás ellen, amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik, úgy Felek egyeztetéseket kísérelnek meg, amelyeken megállapodás nem születik, úgy Feleket megilleti az együttműködésük 60 nap felmondási idő gyakorlása melletti megszüntetésének joga.

Budapest, 2015. szeptember 30.
AdSolutions Kft.

Hirdetőknek

Pár perc alatt országos kampány, akár több mint 5 500 weboldalon egyszerre

 • Ön most pár percre van attól, hogy egy hónapon belül akár több mint 5 500 000 egyedi látogatóhoz juttassa el hirdetését
 • Szeretne pontosan célozni?
  Szűrjön nemre, életkorra, tematikára, szűkítsen területi elhelyezkedésre, hogy csak a kiválasztott célcsoportja lássa kampányát!
 • Egy felhasználót akár 30-szor is elérünk hirdetésével havonta, így garantáljuk, hogy már rövid idő alatt is emlékezni fognak hirdetésére.
 • Valós idejű statisztikákat, heti riportot, átlátható, alacsony díjakat, gyors eredményeket, vásárlókat kap szinte azonnal.
 • Indítsa el kampányát most!

NetAdClick.com a számok tükrében

 • Több mint 5 500 weboldal tartozik rendszerünkhöz
 • 1 hónap alatt akár több mint 5 000 000 felhasználó elérését biztosítjuk

NetAdClick.com további előnyei:

 • Költséghatékony- fix díjak, pontos célzási lehetőségek
 • Nincs szükség bonyolult kulcsszavakra és licitbeállításokra
 • Ön dönti el, hogy szinte a teljes magyarországi internet penetrációt szeretné egyszerre elérni vagy speciális célcsoportokat akar megcélozni
 • Minden Ön által meghatározott célcsoportot elérünk, rendszerünk többféle szűrésbeállítást is tesz lehetővé
  • életkor
  • nem
  • érdeklődési kör
  • geotargetálás
  • url szintű szűrési lehetőség
 • Valós idejű statisztikákat és saját felhasználói fiókot kap
 • Személyes kampánymenedzsert delegálunk, aki minden héten riportot küld az Ön számára
 • Folyamatosan felülvizsgáljuk, optimalizáljuk kampányát
 • A kreatívok a változtatásra a kampány közben is bármikor lehetőség van
 • A NetAdClick.com-hoz tartozó weboldalakon a tartózkodási idő 3,5 perc, a hirdetések rotálódnak, így 1 felhasználót 1 látogatás alkalmával akár ötször is elérünk
 • Kampánya 2 percen belül elindul, amint regisztrálta rendszerünkben és feltöltötte hirdetését a szükséges adatokkal és információkkal

Televíziós hirdetés vagy széleskörű online elérés

A NetAdClick.com segítségével ki tudja egészíteni, illetve ki tudja váltani a televízió által biztosított előnyöket. A NetAdClick.com rendszerén keresztül 1-1 felhasználót akár 20-30 alkalommal is el tud érni, amely elülteti, bevési a felhasználók fejében a márka üzenetét, ismertséget épít, és mindemellett képes biztosítani az online kommunikáció előnyeit, azaz a potenciális érdeklődők átirányítását a cég/márka/promóció kommunikációját támogató web-es felületre.

A megjelenések garantált egyedi felhasználó elérését biztosítják, amelynek hitelességét akár a hirdető által használt Gemius/Adverticum hirdetés kiszolgáló rendszerek használatával is ellenőrizhetnek megrendelőink.
Az elérés mellett minden egyéb információt (átkattintások száma, egyedi kattintó, elérési gyakoriság, egyéb szokásos adatok) riportok formájában szolgáltatunk megrendelőink számára, amelyeket a NetAdClick.com kampánymenedzserei küldenek heti rendszerességgel Önnek.


Ezzel a megoldással a televízióban történő hirdetésekhez hasonlóan tudja támogatni a márka/termék ill. szolgáltatása jelenlétét.


A legfontosabb különbség az ár és a mérhetőség.

Ár tekintetében:

A televízió spot alapú hirdetéseihez lehet hasonlítani a NetAdClick.com rendszer által biztosított szolgáltatást, amely képes ugyanazt az elérést biztosítani, ugyanakkor nagyobb gyakorisággal, az online megjelenés előnyeivel, azonban szignifikánsan alacsonyabb áron.

Mérhetőség tekintetében:

Míg a televízió esetében GRP (gross rating point) alapon történik a vásárlás, amit a 1.040 háztartás tévénézési szokásai alapján vetítenek ki a teljes lakosságra, addig a NetAdClick.com rendszerében az általánosan elfogadott mérési szoftverekkel, minden megjelenésre vonatkozóan pontos, mért adatokat biztosítunk.

Partnereink számára a fentiektől eltérően egyéb online megoldásokat is tudunk biztosítani komplex kampányaikhoz. Az alábbi kiegészítő szolgáltatásokkal segítjük leendő partnereinket egyedi igényekhez illeszkedve: eDM, Facebook, Youtube, LinkedIn, GoogleAdWords, tartalomenedzsment.

Díjmentes, egyedi ajánlatkérését itt tudja elküldeni!
NetAdClick.com:

Óriási elérés, sikeres kampányok, növekvő márkaismertség és vevőkör